Christelijk gemengd koor Steenwijk

0521514119
vollema01@home.nl
www.cgksteenwijk.nl

Postadres
t.n.v. mevr. T. Vollema
Dr. B. ten Broeckestraat 14
8331KH Steenwijk

Bezoekadres
de Schutse
Onnastraat 44
8331HM Steenwijk