home  |  zoeken  |  aanmelden  |  vraag & aanbod  |  agenda  |  actueel  |  fotoalbum  |  over ons & digitaal loket  |  contact
Bezoek ons ook op:
over ons & digitaal loket
Digitaal loket

Links

Hier vindt u links naar informatieve pagina's die voor uw vereniging van belang kunnen zijn.

 

Gemeentelijke Subsidie

 

Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland

 

Amateurkunst (hafabra), subsidie aanvragen

 

Amateurkunst (overige instellingen), subsidie aanvragen

 

 

Fondsen

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal.
 

Het Fonds Cultuurparticipatie wil zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren, actief in aanraking brengen met kunst en cultuur. De belangrijkste onderwerpen waarmee het fonds zich bezighoudt zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Het fonds verstrekt subsidies aan overheden en instellingen voor projecten, innovatie en deskundigheidsbevordering.


Het VSBfonds steunt op het gebied van kunst & cultuur projecten op het gebied van cultuurparticipatie (culturele diversiteit, verrijking en vernieuwing), cultuureducatie (educatieve methoden en intercultureel onderwijs) en cultuurbehoud (verwervings-, restauratie- en behoudsprojecten en toegankelijkheidsbevordering van het cultuurhistorisch erfgoed).

 

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.